main cover

Siete Palabras 2016

main cover

 

THE SPEAKERS

siete-palabras-2016-intro-page-msgr-marnel-mejia

PASIUNANG PULONG

to watch this video click here

siete-palabras-2016-intro-page-mikahil

UNANG PULONG:
“Amahan, pasayloa sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat.”

to watch this video click here

siete-palabras-2016-intro-page-fr-marvin

IKADUHANG PULONG

“Sultihan ko ikaw, karong adlawa, uban ka kanako sa paraiso.”

to watch this video click here

siete-palabras-2016-intro-page-bishop-dennis

IKATULONG PULONG:
“Babaye, ania ang imong anak; ania ang imong inahan.”

to watch this video click here

siete-palabras-2016-intro-page-bishop-florencio

IKA-UPAT NGA PULONG:
“Dios ko, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako?”

to watch this video click here

siete-palabras-2016-intro-page-willy-credo

IKALIMANG PULONG:
“Giuhaw ako.”

to watch this video click here

siete-palabras-2016-intro-page-maggie

IKA-UNOM NGA PULONG:
“Natapos na.”

to watch this video click here

siete-palabras-2016-intro-page-fr-clyde

IKAPITO NGA PULONG:
“Amahan sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu.”

to watch this video click here

siete-palabras-2016-intro-page-bishop-palma

PANAPOS NGA PULONG

to watch this video click here